தாய்ப்பால் எனும் வரம்!

img-20190805-5d47ec19e227c

என் வாழ்க்கை எவ்வளவு கட்டுப்பட்டதாக உணர்ந்தாலும் என் குழந்தை பாலருந்தும் தருணம், அவளது பிஞ்சு கைகள் என் மீது படும் பொழுது, எதையும் சமாளிக்கும் தைரியம் எனக்குள் வந்து விடுகிறது. அவள் கருவிலிருக்கும் போது பேணிக் காத்ததன் விரிவாக்கமாகத் தான் இந்த பாலூட்டும் நேரத்தை நான் பார்க்கிறேன்.

என்னுடைய தாய்ப்பாலூட்டும் பயணத்தைப் பற்றி படிக்க, இந்த இணைப்பை அழுத்துங்கள்.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s